LDM Revision

Du er her: Velkommen Nyheder
Tirsdag, den21.maj 2019

Et jubilæumsgratiale - hvad er det, og hvilke regler gælder?

Jubilæumsgratialer er beløb, der udbetales i anledning af medarbejderens eller virksomhedens jubilæum

Læs mere...

Manglende registrering af virksomhedens legale ejere kan medføre tvangsopløsning

Den 1. december 2016 vedtog Folketinget lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven, som giver Erhvervsstyrelsen mulighed for at tvangsopløse virksomheder, der ikke registrerer ejerforhold vedr. legale ejere. Reglen trådte i kraft den 1. januar 2017

Læs mere...

Moms på kursusvirksomhed

Ifølge momsloven er hovedreglen, at der er momsfritagelse på skoleundervisning, aftenskoleundervisning, undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse og anden undervisning af faglig karakter. Momsfritagelsen er derfor defineret ud fra arten af undervisningen, og det er derfor ikke af betydning for momsfritagelsen, om undervisningen foregår i privat eller offentlig regi

Læs mere...

Nemmere indberetning for små og mellemstore virksomheder ved brug af privat NemID

Fremover kan virksomhedsejere nøjes med ét nøglekort, når de bruger NemID til digital indberetning. Det vil give lettere adgang til offentlig selvbetjening for over en halv million virksomheder

Læs mere...

Årsopgørelsen 2016

4,6 millioner borgere kan fra mandag den 13. marts se deres årsopgørelse i TastSelv via skat.dk. Selvom man ikke har noget at selvangive, idet SKAT har de fleste oplysninger, er det stadig vigtigt at kontrollere tallene og oplyse, hvis man har ændringer eller tilføjelser. Det gælder f.eks. kørselsfradrag, håndværkerfradrag og børnebidrag

Læs mere...