LDM Revision

Du er her: Velkommen Nyheder
Torsdag, den18.juli 2019

Fristen for at indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen nærmer sig

Mange danske virksomheder skal aflevere årsrapport senest den 31. maj 2017 til Erhvervsstyrelsen

Læs mere...

Et jubilæumsgratiale - hvad er det, og hvilke regler gælder?

Jubilæumsgratialer er beløb, der udbetales i anledning af medarbejderens eller virksomhedens jubilæum

Læs mere...

Manglende registrering af virksomhedens legale ejere kan medføre tvangsopløsning

Den 1. december 2016 vedtog Folketinget lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven, som giver Erhvervsstyrelsen mulighed for at tvangsopløse virksomheder, der ikke registrerer ejerforhold vedr. legale ejere. Reglen trådte i kraft den 1. januar 2017

Læs mere...

Moms på kursusvirksomhed

Ifølge momsloven er hovedreglen, at der er momsfritagelse på skoleundervisning, aftenskoleundervisning, undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse og anden undervisning af faglig karakter. Momsfritagelsen er derfor defineret ud fra arten af undervisningen, og det er derfor ikke af betydning for momsfritagelsen, om undervisningen foregår i privat eller offentlig regi

Læs mere...

Nemmere indberetning for små og mellemstore virksomheder ved brug af privat NemID

Fremover kan virksomhedsejere nøjes med ét nøglekort, når de bruger NemID til digital indberetning. Det vil give lettere adgang til offentlig selvbetjening for over en halv million virksomheder

Læs mere...